ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο κλάδος παραγωγής ενέργειας βρίσκεται παγκοσμίως σε ένα στάδιο εκτεταμένης αναβάθμισης, με βασικό στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων θερμικών (λιγνίτη, άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου) και υδροηλεκτρικών μονάδων. Επιπλέον, σημαντικές επενδύσεις γίνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή, η βιομάζα καθώς και η ενέργεια από τα κύματα και τις παλίρροιες. Πέραν των κατασκευαστικών αναγκών της αναβάθμισης, ουσιαστικής σημασίας είναι και το εθνικό πρόγραμμα συντήρησης, με το οποίο διασφαλίζεται ότι το δίκτυο μεταφοράς και διανομής μας παραμένει αξιόπιστο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια και στις επιχειρήσεις της χώρας. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εκτελούνται σε ένα μεγάλο αριθμό υποσταθμών.

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει στον κλάδο της Ενέργειας μια ευρεία γκάμα μεταλλικών κατασκευών, η οποία περιλαμβάνει γέφυρες και δικτυώματα εναέριας ηλεκτροδότησης, ιστούςκατασκευές μικρών εξαρτημάτων και πύργους γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης για τον τομέα της μεταφοράς και διανομής, μεταλλικές κατασκευές ειδικού σχεδιασμού για τον υποθαλάσσιο και υπεράκτιο τομέα, δεξαμενές αποθήκευσης και μεταλλικά στηρίγματα σωληνώσεων για τον τομέα των ορυκτών καυσίμων καθώς και μεταλλικές βάσεις φωτοβολταϊκών για ηλιακά πάρκα.