ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαδικασία της μελέτης αποτελεί τον κρισιμότερο κινητήριο παράγοντα σε κάθε έργο, είτε κατασκευής είτε βιομηχανοποίησης. Σχεδιαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το αρχικό στάδιο πάνω στην επιλογή υλικού, στη μέθοδο κατασκευής και στη μέθοδο ανέγερσης, θα έχουν μεγάλη επίδραση ως προς την υλοποιησιμότητα, το κόστος, το βάρος και το πρόγραμμα ενός έργου. Συνεπώς, η ικανότητα, η εμπειρία και η ακρίβεια του μελετητή είναι ύψιστης σημασίας ως προς την κατασκευή ενός οικονομικά αποδοτικού προϊόντος. Η ομάδα μας προσφέρει μια ενοποιημένη υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις σχεδιαστικές, λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις του πελάτη, μέσω της επικοινωνίας, του αποδοτικού σχεδιασμού και της ποιοτικής κατασκευής.
ΜΕΛΕΤΗ
Αρχικά εξετάζουμε το στάδιο ολοκλήρωσης σχεδιασμού του κυρίως μεταλλικού σκελετού ενός υποψήφιου έργου. Σε περιπτώσεις όπου ο μεταλλικός σκελετός είναι σχεδιασμένος και τα στατικά σχέδια είναι διαθέσιμα, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό των συνδέσεων μόνο. Αν ο μεταλλικός σχεδιασμός πρέπει να σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου, αξιοποιούμε το δίκτυο έμπειρων και έγκριτων μελετητών και μελετητικών γραφείων με τα οποία συνεργαζόμαστε, για να προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο μελέτης και κατασκευής. Η εκτεταμένη εμπειρία των εξωτερικών συνεργατών μας παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις μελέτης και κατασκευής για ένα μεγάλο εύρος κατασκευών που περιλαμβάνουν βαριά βιομηχανικά κτίρια, πολυώροφα κτίρια, κτίρια από διατομές ψυχρής εξέλασης, γέφυρες διάβασης πεζών, και υπέργειες κυλινδρικές δεξαμενές.

Οι Ευρωκώδικες έχουν εδραιωθεί ως τα εφαρμοζόμενα σχεδιαστικά πρότυπα τόσο στην Ελλάδα όσο και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ευρωκώδικες περιλαμβάνουν: τον Ευρωκώδικα 3 για μεταλλικές κατασκευές, τον Ευρωκώδικα 4 για σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα, τον Ευρωκώδικα 9 για κατασκευές από αλουμίνιο. Όλοι οι στατικοί υπολογισμοί είναι σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες ή με τα Εθνικά πρότυπα, ανάλογα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και την προτίμηση του πελάτη.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα λογισμικά τρισδιάστατης μοντελοποίησης για να παράξουμε κατασκευαστικά σχέδια και αρχεία. Μπορούμε να αναπτύξουμε το τρισδιάστατο μοντέλο μας, είτε από στατικά σχέδια, είτε μπορούμε να αναλάβουμε τον εμπλουτισμό BIM συμβατών στατικών αρχείων με κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Μόλις το μοντέλο είναι πλήρως ανεπτυγμένο, επανεξετάζεται μέσω της εσωτερική διαδικασίας ελέγχου μας για τον εντοπισμό δυνητικών σφαλμάτων ως προς την κατασκευασιμότητα και αισθητικών προβλημάτων ως προς την εμφάνιση. Όλα τα ζητήματα λειτουργικότητας πρέπει να επιλυθούν πριν οι τελικές διαστάσεις των μεταλλικών μελών διανεμηθούν στην παραγωγή και γίνει η εκκίνηση εργασιών επεξεργασίας υλικού. Στη συνέχεια, ηλεκτρονικά δεδομένα παράγονται αυτόματα από το λογισμικό για τα μηχανήματα CNC, και κατασκευαστικά σχέδια διανέμονται στους τεχνίτες της ομάδας παραγωγής μας.