ΕΙΔΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατηγορία ειδικών κτιρίων περιλαμβάνει κτίρια για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, κυρίως κτίρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, αναψυχής, μεταφορών, υποδομών, θρησκευτικά, στρατιωτικά, δημοτικά και δημόσιας διοίκησης. Σαν κατασκευαστές κατανοούμε ότι πολλά έργα αυτής της κατηγορίας εκτελούνται σε ενεργό περιβάλλοντα χώρο, όπου υπάρχει ανάγκη οι εργασίες να ολοκληρωθούν με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή.
ΥΓΕΙΑ
Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων που θα στεγάζουν νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία και μικρότερης κλίμακας εξειδικευμένες μονάδες περίθαλψης απαιτεί να ληφθούν υπόψιν κατά τη φάση της μελέτης παράγοντες όπως η πυραντοχή, οι συχνότητες και η ανταπόκριση του κτιρίου σε δονήσεις. Οι κατασκευαστικές δυνατότητες της εταιρείας μας μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις των μεταλλικών κατασκευών αυτού του κλάδου, και να παρέχουν την κατάλληλη δομική απόδοση του κτιρίου. Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων του κλάδου υγείας συχνά συνοδεύεται από απαιτητικά χρονοδιαγράμματα. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε τις εργοταξιακές χρονικές απώλειες λόγω διαχείρισης τελικού προϊόντος, μέσω έγκαιρων τμηματικών παραδόσεων υλικών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ζήτηση για μεταλλικά κτίρια στον κλάδο της εκπαίδευσης συνεχίζει να ανεβαίνει, καθώς τα πλεονεκτήματα του δομικού χάλυβα αναγνωρίζονται ευρύτερα. Τα χαμηλά πολυώροφα μεταλλικά κτίρια προσφέρουν σε σχολεία, πανεπιστήμια, κολλέγια και ακαδημίες, χώρους με εκτενή ανοίγματα, τα οποία προσφέρουν μεγάλη ευελιξία ως προς τη διαρρύθμιση. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή νεόδμητων μεταλλικών εκπαιδευτικών κτιρίων και την μεταλλική υποδομή επέκτασης και ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων.
ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Τα κτίρια αναψυχής περιλαμβάνουν μια πληθώρα κτιρίων, με τα γήπεδα, τις εξέδρες, τα γυμναστήρια, τα αθλητικά κέντρα και τα πολιτιστικά κέντρα να αποτελούν τα πιο τυπικά παραδείγματα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες o κλάδος της γυμναστικής και της φυσικής κατάστασης βρίσκεται σε μια σταθερή άνθιση, αυξάνοντας τη ζήτηση για τέτοιας χρήσης κτίρια. Η εταιρείας μας έχει αναλάβει την κατασκευή του κυρίως φορέα και των δευτερευόντων μεταλλικών στοιχείων τόσο σε νέα κτίρια όσο και σε αποκαταστάσεις υφιστάμενων κτιρίων.