ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατασκευή μεταλλικών φορέων αποτέλεσε τον τομέα εξειδίκευσής μας από τον οποίο αποκομίσαμε την εμπειρία μας, κατασκευάζοντας μεταλλικά κτίρια, δευτερεύοντα μεταλλικά στοιχεία όπως επίσης και γενικές μεταλλικές κατασκευές. Καθώς η τεχνογνωσία και η μεθοδολογία είναι μεταβιβάσιμες προς άλλους κατασκευαστικούς κλάδους, οδηγηθήκαμε σταδιακά σε τομείς όπως η ναυπηγική, οι υποδομές, η ενέργεια και οι ανανεώσιμες, η ύδρευση και οι σιδηρόδρομοι. Επιζητούμε να εξελισσόμαστε διαρκώς και να διευρύνουμε τις κατασκευαστικές μας δυνατότητες. Τόσο το εύρος της εμπειρίας μας όσο και η πρόθυμη και επινοητική στάση μας, διαμορφώνουν την ικανότητά μας να ξεπερνάμε τυχόν τεχνικές προκλήσεις που συναντάμε σε νέα έργα.

Εργαζόμενοι στο επίπεδο ποιοτικών απαιτήσεων της εκάστοτε βιομηχανίας, έχουμε κατασκευάσει επιτυχώς προϊόντα όπως γέφυρες σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, πεζογέφυρες διαφόρων ανοιγμάτων, βραχίονες σήμανσης, βάσεις δοχείων πίεσης, στηρίγματα δικτύων σωληνώσεων και καλωδίωσης, κλιμακοστάσια, ιστούς, πλατφόρμες πρόσβασης, πύργους, γερανογέφυρες, βοηθητικά μεταλλικά στοιχεία καθώς και μεταλλικές κατασκευές προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών για τελικούς χρήστες και για προμηθευτές. Οι μεταλλικές κατασκευές μας, φέρουν σήμανση CE. Μπορούν επιπλέον να υποβληθούν σε έλεγχο μέσω της εκτέλεσης ενός προμοντάζ στις εγκαταστάσεις μας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλη την κατασκευαστική αλυσίδα να ενωθεί, να αξιολογήσει και να επιλύσει συλλογικά τυχόν απρόβλεπτα σχεδιαστικά προβλήματα. Στις εγκαταστάσεις μας έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε ανεξάρτητες κατασκευές με βάρος έως και 20 τόνους. Χάρη στην κεντρική μας τοποθεσία μπορούμε να ανταποκριθούμε έγκαιρα σε περιστατικά βλάβης και αντικατάστασης μεταλλικών εξαρτημάτων.