ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

floor-plan

ΜΕΛΕΤΗ

helmet

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

crane

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α.ΜΟΙΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αποτελεί από το 1997 συνέχεια της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. που από το 1958 ήταν πρωτοπόρα στην βαριές, μικτές μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές

ιδιαίτερα κατασκευές και εγκαταστάσεις βαρέων ανυψωτικών και χωματουργικών μηχανημάτων καθώς και γερανογεφυρών. Ήταν επίσης η πρώτη εταιρεία στον ελληνικό χώρο που δραστηριοποιήθηκε στην επεξεργασία και γαλβάνισμα των αμφίπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας οδών.