ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι άνθρωποί μας είναι ανάμεσα στους καλύτερους του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών.  Απασχολούμε μια δυναμική ομάδα επαγγελματιών η οποία περιλαμβάνει μηχανικούς, εκτιμητές, σχεδιαστές, μονταδόρους, τοπογράφους, εναερίτες-τοποθετητές, τεχνικούς ασφαλείας, εργοδηγούς, διευθυντές, διοικητική υποστήριξη και άλλες ειδικότητες. Οι ηλεκτροσυγκολλητές μας είναι έμπειροι τεχνίτες, πιστοποιημένοι από τρίτο φορέα κατά EN ISO 9606-1:2017 στους ανθρακοχάλυβες. Θεωρούμε την επάρκεια κατάρτισης των εργαζομένων κάθε ειδικότητας εξίσου σημαντική με οποιασδήποτε άλλης, ούτως ώστε να καταφέρει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα.
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
H δομή της εταιρείας απαρτίζεται από 7 τμήματα, κάθε ένα υπεύθυνο για διαφορετικό τομέα. Στόχος της εταιρείας είναι να καταφέρει να διαμορφώσει μια συλλογικά αρμονική ομάδα, όπου κάθε άτομο εκτελεί τον κατάλληλο ρόλο βάσει της ιδιοσυγκρασίας και του χαρακτήρα του. Η προσπάθεια της εταιρείας είναι η αλληλεπίδραση όλων των μελών της να χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα ηθικής. Η συμπεριφορά των εργαζομένων με τους συναδέλφους τους, με τους πελάτες και με τους συνεργάτες της εταιρείας να διέπεται από καλή θέληση και διάθεση μετάδοσης της αποκτώμενης τεχνογνωσίας.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι ενοποιημένες ομάδες σχεδιασμού, παραγωγής, ανέγερσης και διοίκησης εργάζονται ακούραστα για να διασφαλίσουν ότι κάθε έργο διεκπεραιώνεται στις υψηλότερες προδιαγραφές. Η προσέγγισή μας προς την ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον τρόπο λειτουργίας μας. Οι υπεργολάβοι και οι  εξωτερικοί συνεργάτες μας, λειτουργούν και εργάζονται εκπροσωπώντας μας, συνεπώς είναι επιλεγμένοι έτσι ώστε να ενστερνίζονται την ίδια προσέγγιση ως προς το επίπεδο ποιότητας.
ΣΤΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Χάρη στον επαγγελματισμό και την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, η εταιρεία έχει καταφέρει να υπερβεί προκλήσεις και δυσκολίες στο πέρασμα πολλών δεκαετιών και να διατηρήσει την ισχυρή θέση της στην αγορά. Το βασικό στοιχείο της σταθερότητας και της ανάπτυξής μας είναι η δέσμευση της εταιρείας να συνάπτει στενές εργασιακές σχέσεις με όλα τα μέλη της καθώς και να τους αντιμετωπίζει με σεβασμό και εκτίμηση για το ήθος τους. Τίποτα δεν μας τιμά περισσότερο από το ότι ένα τόσο μεγάλο μέρος του προσωπικού μας, επιλέγει να εργάζεται στην εταιρεία μας επί μακρόν.