ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Εξυπηρετώντας τον κλάδο της ελληνικής οδοποιίας για περισσότερα από 50 χρόνια, έχουμε συσσωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η αξιοπιστία μας έχουν αποδειχτεί ουσιαστικής σημασίας ως προς την πορεία της εταιρείας μας στον κλάδο των υποδομών. Μπορούμε να παρέχουμε μεταλλικές γέφυρες σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, πεζογέφυρες, εναέριες διαβάσεις, τομείς κιβωτοειδούς διατομής, δικτυώματα, στηθαία ασφαλείας οδών, κιγκλιδώματα πεζών, ράμπες πρόσβασης, κλιμακοστάσια, ιστούς φωτισμού και καμερών, καθώς και προσωρινές μεταλλικές κατασκευές. Τα τυπικά έργα οδοποιίας και υποδομών μας, μεγάλης κλίμακας, κατασκευάζονται με σήμανση CE κατά ΕΝ 1090 ΕΧC3 με 10% μη καταστροφικούς και 100% οπτικούς ελέγχους από ανεξάρτητους επιθεωρητές τρίτου φορέα.