ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η ομάδα της παραγωγής μας αναλαμβάνει την μεταφορά μιας μεταλλικής κατασκευής από το στάδιο της σχεδιασμένης ιδέας στην υλοποιημένη πραγματικότητα. Η κατασκευή αποτελούσε το επίκεντρο της δραστηριότητάς μας από την ίδρυση της επιχείρησης το 1958. Μέσα από ένα συνδυασμό χειρωνακτικής τεχνογνωσίας και χρήσης αυτοματισμών, έχουμε βελτιστοποιήσει τις κατασκευαστικές διαδικασίες μας, επιτυγχάνοντας αποδοτικές, οικονομικές λύσεις και σύντομους χρόνους παράδοσης. Σε έργα όπου το εργοτάξιο βρίσκεται σε κέντρο πόλης, η ομάδα παραγωγής μας προγραμματίζει την παραγωγή, ούτως ώστε οι παραδόσεις υλικού να είναι έγκαιρες και συγχρονισμένες με την ακολουθία ανέγερσης στο εργοτάξιο. Η εταιρεία μας είναι ανάμεσα στους προτιμώμενους υπεργολάβους μεταλλικών κατασκευών πολλών κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Έχουμε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε έργα μεγάλης κλίμακας, τυποποιημένα προϊόντα υψηλού όγκου παραγωγής, σύνθετες κατασκευές ειδικού σχεδιασμού, εντός απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων. Μπορούμε να επεξεργαστούμε όλες τις πρότυπες διατομές μορφοσιδήρου όπως δοκούς, κοιλοδοκούς, σωλήνες, γωνιές, λάμες, μασίφ. Μπορούμε να εκτελέσουμε κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση, συναρμολόγηση, συγκόλληση και βαφή χαλύβδινων μελών και εξαρτημάτων. Στο χώρο παραγωγής μας διαχειριζόμαστε από συγκροτήματα μικρού βάρους μέχρι εκτεταμένους και βαρείς τομείς. Η παραγωγική μας δυνατότητα είναι στους 2.500 τόνους ανά έτος.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η εταιρεία μας λειτουργεί μια ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην Μάνδρα Αττικής, η οποία διαθέτει εξοπλισμό επεξεργασίας δομικού χάλυβα όπως, μηχανήματα κοπής γραμμικών στοιχείων, δράπανα, ψαλίδια, στραντζόπρεσες, κυλίνδρους, μηχανήματα κοπής ελασμάτων με φλογοκοπή και plasma. Το εργοστάσιό μας χωρίζεται σε 8 χώρους επεξεργασίας, στους οποίους εκτελείται ένα εύρος εργασιών. Απασχολούμε μια ομάδα από έμπειρους και καταρτισμένους ελασματουργούς, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές και βαφείς οι οποίοι μπορούν να παράξουν μεταλλικές κατασκευές υψηλών απαιτήσεων. Οι αίθουσες παραγωγής μας είναι μήκους 50 μέτρων, και εξυπηρετούνται από 6 γερανογέφυρες και αρκετούς γερανούς μονού βραχίονα. Χάρη στη χωροταξία των εγκαταστάσεών μας, έχουμε τη δυνατότητα να εκτελούμε προμοντάζ πολύπλοκων και βαρέων κατασκευών στο εργοστάσιό μας, σε περιπτώσεις που πρέπει να βεβαιωθούμε για την ορθή συναρμολόγηση των επι μέρους συγκροτημάτων.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Όλες οι κατασκευές μας προκύπτουν από δεδομένα που εξάγονται από το τρισδιάστατο μοντέλο των σχεδιαστών μας. Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης τεχνολογίας CAD, είναι ότι οδηγεί σε γρήγορη και ακριβή κατασκευή των χαλύβδινων μελών, ελαχιστοποιώντας τα κατασκευαστικά σφάλματα, τις επισκευές και την καταπόνηση του υλικού. Επιδιώκουμε οι κατασκευαστικές μας διαδικασίες να είναι πιστοποιημένες, ούτως ώστε οι πελάτες μας να έχουν τη μέγιστη εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας. Η εταιρεία μας έχει συμμόρφωση κατά ISO 9001 στη Διαχείριση Ποιότητας και ΕΝ 1090 Execution Class 3 ως προς την σήμανση CE των προϊόντων μας. Εξ αιτίας της φύσης των κλάδων που εξυπηρετούμε, όλες οι μεταλλικές κατασκευές μας, μόλις ολοκληρωθούν, υποβάλλονται σε οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας για τη διασφάλιση της ακρίβειας, της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας. Σαν μια εταιρεία με πορεία πολλών δεκαετιών στον κλάδο μας, επιδιώκουμε να θέτουμε τον εαυτό μας σε προκλήσεις και δοκιμασίες ως προς την ποιότητα, την τεχνολογική εξέλιξη και την πρόοδο.
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
Οι μέθοδοι συγκόλλησης που εκτελούμε περιλαμβάνουν τις MIG, MAG, MMA, FCAW και τη συγκόλληση διατμητικών ήλων. Οι συγκολλητές μας είναι έμπειροι τεχνίτες, πιστοποιημένοι από τρίτο φορέα κατά EN ISO 9606-1:2017 στους ανθρακοχάλυβες. Διαθέτουμε εγκεκριμένα WPQR (welding procedure qualification records) και εκδίδουμε φύλλα οδηγιών για τις εργασίες συγκόλλησης που εκτελούμε. Είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε καινούργιες διαδικασίες συγκόλλησης προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ενός έργου. Ο έλεγχος ποιότητας των συγκολλήσεων μας, εκτελείται τόσο εσωτερικά από τον Συντονιστή συγκολλήσεών μας, όσο και εξωτερικά από ανεξάρτητο φορέα καθορισμένο από τον πελάτη μας.
ΒΑΦΕΣ
Κάθε μέλος που εγκρίνεται από τον ποιοτικό έλεγχο, τοποθετείται στην παρτίδα του και αναμένει μεταφορά στο χώρο του βαφείου όπου θα γίνει η κατεργασία προστασίας της επιφάνειάς του. Για να διασφαλίσουμε ότι τα μεταλλικά προϊόντα μας φτάνουν στον τελικό προορισμό διατηρώντας το ποιοτικό τους επίπεδο, έχουμε επενδύσει στον εξοπλισμό και τις δυνατότητες των επιφανειακών κατεργασιών μας. Οι διατομές μας έχουν ήδη υποβληθεί σε αμμοβολή SA½ πριν την επεξεργασία τους. Αμέσως μετά τη διαδικασία της επεξεργασίας, επιχρίουμε και βάφουμε τις κατασκευές μας στο εργοστάσιό μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Στο χώρο του βαφείου μας εφαρμόζουμε primer για την προστασία από οξείδωση, πυράντοχες βαφές και συστήματα βαφής πολλαπλών στρώσεων. Το πάχος των στρώσεων ελέγχεται σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητάς μας και η διαδικασία εφαρμογής των βαφών αξιολογείται κατά διαστήματα από τον κατασκευαστή. Εναλλακτικά, οι μεταλλικές κατασκευές μας μπορούν υπό συνθήκες να γαλβανιστούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 1461:2009, σε συνεργαζόμενα γαλβανιστήρια.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι πελάτες μας επιθυμούν καλή ποιότητα, μειωμένους χρόνους ανέγερσης και εξοικονόμηση πόρων από τον υπεργολάβο μεταλλικών κατασκευών τους. Με αυτό το σκοπό, παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών. Διαχειριζόμαστε οι ίδιοι την κατασκευαστική διαδικασία, στις δικές μας εγκαταστάσεις, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να εκτελούμε τις εργασίες επεξεργασίας και τους ποιοτικούς ελέγχους κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και να ελαχιστοποιήσουμε την ανάθεση εργασιών βιομηχανοποίησης σε υπεργολάβους. Τόσο στα νέα κτίρια, όσο και σε έργα αποκατάστασης/επέκτασης, όπου οι συνδέσεις τυπικά γίνονται σε κάποιο υφιστάμενο κτίριο, κάνουμε μια επιτόπου τοπογραφική αποτύπωση, για να καθορίσουμε τα υψόμετρα και τα ακριβή μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή της τελικής κατασκευής.