ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στεγάζονται στο εργοστάσιο μας στην Μάνδρα, Δυτική Αττική. H τεχνική βάση μας εξυπηρετεί όλη την παραγωγή μας καθώς και τις εργοταξιακές μας δραστηριότητες. Σε συνδυασμό με το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας και τη επιμελή διαχείριση έργων μας, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε έργα μεγάλου μεγέθους και συνθετότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το εργοστάσιο μας διαθέτει 2.500m2 στεγασμένου χώρου, στον οποίο στεγάζονται τα 8 εργαστήρια μας. Αυτά εξυπηρετούνται από 6 γερανογέφυρες και αρκετούς γερανούς περιστρεφόμενου βραχίονα. H αίθουσα της τελικής συναρμολόγησης απαρτίζεται από 4 σταθμούς μοντάζ και 4 σταθμούς συγκόλλησης. Διαθέτουμε ένα ευρύχωρο στεγασμένο βαφείο στο οποίο εκτελούμε τις εργασίες επίστρωσης των χαλύβδινων κατασκευών μας. Το υπόλοιπο της έκτασης των 4.000m2 εξυπηρετεί ως υπαίθριος χώρος αποθήκευσης.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Επί του παρόντος η ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ έχει παραγωγική ικανότητα 200 τόνων γενικής χαλυβοκατασκευής ανά μήνα. Σε περιόδους που βρισκόμαστε σε ανάγκη για μείωση των χρόνων παράδοσης, μπορούμε να ενισχύουμε την παραγωγική μας ικανότητα επιπλέον, αξιοποιώντας διπλές βάρδιες.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στην ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να παρέχουμε στην αγορά ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πακέτο κατασκευαστικών υπηρεσιών, το οποίο να είναι σε θέση να βιομηχανοποιήσει τον χάλυβα με ταχύτητα, ακρίβεια και απόδοση.  Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι λειτουργούμε σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη βιομηχανία. Συνεπώς, ενστερνιζόμαστε μια φιλοσοφία καινοτομίας και δεσμευόμαστε σε ένα πρόγραμμα διαρκούς επένδυσης, το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα να υιοθετούμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της επιχείρησής μας. Ειδικότερα, η αξιοποίηση σύγχρονων λογισμικών ενοποιημένης σχεδίασης οδήγησε σε σημαντικά οφέλη ως προς την ποιότητα και τους χρόνους της κατασκευής.
Επενδύουμε στον καλύτερο διαθέσιμο εξοπλισμό για τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους.
 • Δυο Πριόνια κοπής γραμμικών στοιχείων, με δυνατότητα κοπής δοκών πλάτους έως και 600mm.
 • Ένας CNC Παντογράφος με δυο πυρσούς οξυγονοκοπής και τραπέζι διαστάσεων 3000x12000, με δυνατότητα κοπής ελασμάτων έως και 150mm.
 • Μια CNC μηχανή κοπής Plasma, με μονή κεφαλή και τραπέζι διαστάσεων 3000x9000, με δυνατότητα κοπής ελασμάτων έως και 15mm.
 • Ένα Ψαλίδι κοπής μετάλλων, μήκους 3μ, με δυνατότητα κοπής ελασμάτων έως και 12mm.
 • Ένα Ψαλίδι κοπής μετάλλων, μήκους 2,5μ , με δυνατότητα κοπής ελασμάτων έως και 6mm.
 • Μια CNC Στραντζόπρεσα 200 τόνων, μήκους 4 μέτρων.
 • Μια Στραντζόπρεσα 100 τόνων, μήκους 2,5 μέτρων.
 • Έναν Κύλινδρο 2,5 μέτρων, με δυνατότητα διαμόρφωσης ελάσματος έως και 20mm.
 • Δυο υδραυλικές μηχανές διάτρησης Radial.
 • Δυο υδραυλικά Ζουμποψάλιδα, με δυνατότητα κοπής, χάραξης και διάτρησης ελασμάτων έως και 15mm.
 • Μια ημι-αυτόματη μηχανή Τόρνου.
 • Έξι Γερανογέφυρες (μέγιστη δυνατότητα ανύψωσης 10 τόνοι)
 • Δώδεκα μηχανές συγκόλλησης, υδρο- και αερόψυκτες με ισχύ 500Α.
 • Δυο ηλεκτρικές Πρέσες Βαφής σπρέι υψηλής πίεσης.
 • Ένα τριαξονικό Γερανοφόρο Φορτηγό 42 τονόμετρων με 7 βελόνια.