ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
Ένα σύνηθες ζήτημα που προκύπτει στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών είναι το πρόβλημα της τεχνικής και ποιοτικής μη-συνοχής, σε κτίρια όπου η κατασκευή του κυρίως φορέα και των δευτερευόντων μεταλλικών στοιχείων έχει ανατεθεί σε διαφορετικούς κατασκευαστές. Στόχος μας σαν εταιρεία είναι να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών, και για αυτό το λόγο παρέχουμε το πλήρες πακέτο μεταλλικών κατασκευών, αναλαμβάνοντας τόσο τον κύριο φορέα όσο και τις μικρότερες κατασκευές ενός κτιρίου.

Συνεπώς, η εταιρεία μας συμπληρώνει την παροχή του κυρίως μεταλλικού κτιρίου προσφέροντας μια ευρεία γκάμα δευτερευόντων (αρχιτεκτονικών) μεταλλικών στοιχείων. Έχουμε εκτενή εμπειρία παροχής προς τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο των παρακάτω δευτερευόντων μεταλλικών στοιχείων: